Pogoda United States Of America, Woodbridge United States Of America, Woodbridge +24°C

Moje Radio Coventry

 Informacje na bieżąco
    Dżihadyści zamordowali zakładnika z USA Stevena Sotloffa

Dżihadyści zamordowali zakładnika z USA Stevena Sotloffa

Dżi­ha­dy­ści z Pań­stwa Is­lam­skie­go opu­bli­ko­wa­li wideo z eg­ze­ku­cją ame­ry­kań­skie­go za­kład­ni­ka Ste­ve­na So­tlof­fa – in­for­mu­je Reu­ters. To ko­lej­na ofia­ra ter­ro­ry­stów. Wcze­śniej opu­bli­ko­wa­li na­gra­nie wideo ze sceną eg­ze­ku­cji ame­ry­kań­skie­go dzien­ni­ka­rza Ja­me­sa Fo­leya.

0 komentarzy Czytaj cały artykuł

Przypomnij hasło

Reklamy

Znajdź nas na Facebooku

Sonda

Nowa odsłona strony internetowej
Czy podoba Ci się nowa odsłona strony internetowej?

Kategorie